Astrologia: Przewodnik dla początkujących

Astrologia: Przewodnik dla początkujących
Autor Paweł Ernest
Paweł Ernest06.01.2024 | 9 min.

Astrologia od wieków fascynowała ludzkość i pomagała zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Analizując położenie ciał niebieskich, astrologowie tworzyli wykresy i horoskopy, aby przewidywać przyszłe wydarzenia oraz poznawać cechy charakteru człowieka. W niniejszym poradniku przybliżymy podstawy astrologii, nauczymy się interpretować horoskopy oraz poznamy astrologiczne znaczenie poszczególnych planet i znaków zodiaku.

Kluczowe wnioski:
 • Astrologia opiera się na założeniu, że układ ciał niebieskich wpływa na ludzkie życie
 • Horoskop to wykres przedstawiający położenie planet w chwili narodzin danej osoby
 • Znaki zodiaku odzwierciedlają cechy charakteru i temperament człowieka
 • Tranzyty i progresje planet pozwalają przewidzieć przyszłe wydarzenia
 • Wiedza astrologiczna pomaga lepiej zrozumieć siebie i innych

Astrologia - Podstawy i zasady

Astrologia opiera się na założeniu, że układ ciał niebieskich, takich jak Słońce, Księżyc i planety, wpływa na ludzkie życie i zachowanie. Podstawowym narzędziem astrologa jest horoskop, czyli wykres przedstawiający położenie tych ciał w momencie narodzin danej osoby. Układ ten decyduje o jej cechach charakteru, talentach, słabościach i przeznaczeniu.

Kluczowym pojęciem w astrologii są znaki zodiaku. Jest ich dwanaście i każdy z nich "panuje" w niebie przez miesiąc w ciągu roku. Dodatkowo astrologia przypisuje każdemu znakowi specyficzne cechy i temperament. Znając znak zodiaku danej osoby i położenie w nim planet, możemy wiele powiedzieć o jej charakterze.

Astrologia dzieli się na kilka gałęzi. Astrologia genetyczna analizuje jedynie położenie ciał niebieskich w chwili urodzenia. Astrologia horarna odpowiada na konkretne pytania na podstawie położenia ciał niebieskich w momencie zadania pytania. Najbardziej znana jest jednak astrologia predyktywna, która na podstawie zmian i przemieszczania się planet przepowiada przyszłe wydarzenia w życiu człowieka.

Podstawowe założenia astrologii

Astrologia zakłada ścisły związek makrokosmosu, czyli wszechświata, z mikrokosmosem, czyli człowiekiem. Uważa, że losy ludzkie są zapisane na niebie w postaci pozycji ciał niebieskich. Co więcej, astrologia głosi, iż każdy człowiek rodzi się w określonym momencie nie bez przyczyny - jest to właśnie ten moment, który najlepiej oddaje jego charakter, talent i misję życiową. Dlatego też położenie Słońca, Księżyca i planet w momencie narodzin jest kluczowe dla zrozumienia natury człowieka.

Astrologia - Interpretacja horoskopu

Kluczowym narzędziem astrologa jest horoskop. To wykres przedstawiający dokładne położenie planet i innych ciał niebieskich na sferze niebieskiej obserwowanej z Ziemi dla konkretnego momentu, najczęściej narodzin. Horoskop dzieli się na 12 "domów" odpowiadających 12 znakom zodiaku. Każdy dom odpowiada za inny obszar życia człowieka.

Profesjonalny astrolog potrafi odczytać z horoskopu ogromną ilość informacji na temat charakteru, usposobienia i przyszłego losu danej osoby. Analizuje przy tym nie tylko położenie planet w znakach zodiaku i domach horoskopu, ale także wzajemne kąty między planetami. Im większa jest wiedza i doświadczenie astrologa, tym głębsza i bardziej szczegółowa jest interpretacja.

Elementy horoskopu

Podstawowy horoskop zawiera informacje o położeniu w znakach zodiaku dziesięciu ciał niebieskich - Słońca, Księżyca, Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona. Dodatkowo nanosi się na niego tak zwane węzły Księżycowe, Lilith oraz Chirona, czyli największą planetoidę. Wszystkie te ciała mają swój wpływ na charakter i losy człowieka.

Oprócz położenia ciał niebieskich istotne są także tzw. aspekty, czyli kąty między nimi. Najważniejsze to kąty 0°, 60°, 90°, 120° i 180°, odpowiadające takim aspektom jak koniunkcja, sekstylo, kwadratura, trygon i opozycja. Pokazują one z jaką "mocą" działają poszczególne planety i jak się między sobą wspierają lub zwalczają.

Astrologia - Znaki zodiaku i ich cechy

Znaki zodiaku odgrywają kluczową rolę w astrologii. Jest ich dwanaście i każdy z nich obejmuje 30 stopni ekliptyki, czyli drogi, po której porusza się Ziemia dookoła Słońca. Znaki zodiaku dzielą się na cztery żywioły - ogień, ziemia, powietrze i woda. Dodatkowo każdy ze znaków ma przypisaną konkretną planetę jako swego "władcę".

Astrologia przypisuje poszczególnym znakom zodiaku określone cechy charakteru, temperament, talenty i wyzwania. Na przykład znak Raka, którego władcą jest Księżyc, charakteryzuje się wrażliwością, wyobraźnią, troskliwością i zmiennością nastrojów. Z kolei znak Lwa, którym rządzi Słońce, jest dumny, żądny podziwu, kreatywny i lubi przewodzić.

Położenie Słońca w znaku zodiaku w momencie narodzin determinuje wiele cech charakteru człowieka i obrazuje jego podstawową naturę. Księżyc natomiast pokazuje emocjonalną i intuicyjną stronę osobowości.

Oprócz cech charakteru, każdy ze znaków zodiaku ma także wpływ na konkretną część ciała. Na przykład znak Barana rządzi głową, znak Lwa sercem i kręgosłupem, a znak Bliźniąt ramionami, płucami i dłońmi. Dlatego też choroby i dolegliwości często koncentrują się we właściwych dla danego znaku częściach ciała.

Astrologia - Tranzyty i progresje

Astrologia: Przewodnik dla początkujących

Kluczową częścią astrologii predykcyjnej, przepowiadającej przyszłość, są tranzyty i progresje planet. Tranzyty to rzeczywiste przemieszczenie się planet po niebie wokół Słońca obserwowane z Ziemi. Kiedy planeta w trakcie swego ruchu osiąga pozycję jakiegoś ciała niebieskiego w horoskopie natalnym danej osoby, mówi się, że tworzy tranzyt, który uruchamia energię tej konkretnej konfiguracji planetarnej z horoskopu.

Z kolei progresje polegają na obliczeniach matematycznych, dzięki którym otrzymujemy symbolczne położenie ciał niebieskich na przyszłą datę. Progresja dobowej rotacji Ziemi oznacza, że jeden dzień od urodzenia odpowiada jednemu rokowi życia. Stosuje się także progresję miesięczną i roczną. Progresje pokazują wewnętrzny rozwój człowieka i symbolicznie przedstawiają nadchodzące wydarzenia w jego życiu.

Interpretacja tranzytów i progresji

Przepowiadanie przyszłości w astrologii polega więc na analizie układu tranzytów i progresji w odniesieniu do radixu, czyli horoskopu urodzeniowego. Jeśli na przykład w radixie mamy koniunkcję Wenus z Jowiszem, która symbolizuje miłość i szczęście, to kiedy tranzyt Jowisza na nowo połączy się z Wenus w radixie, możemy oczekiwać pozytywnych wydarzeń miłosnych lub ogólnej pomyślności. Z kolei Saturn w radixie oznacza problemy i przeszkody na drodze do realizacji pragnień. Saturn w tranzycie "uaktywniający" ten układ radixowy wiąże się z czasem trudności w osiąganiu celów lub realizacji marzeń.

Astrologia - Analiza układów planetarnych

Oprócz znaków zodiaku i domów, kluczowym elementem analizy horoskopu są wzajemne relacje pomiędzy planetami, czyli aspekty. Pokazują one jak planety oddziałują na siebie wzajemnie - czy się wspierają, czy też sobie przeszkadzają. Aspekt harmonijny między dwoma ciałami niebieskimi, na przykład trygon lub sekstyl, oznacza, że planety te działają zgodnie i wzmacniają swoje znaczenie. Aspekt napięty, jak kwadratura czy opozycja, sugeruje konflikt między naturami tych dwóch planet.

Jako przykład możemy wziąć horoskop z trygonem Księżyca do Marsa. Trygon jest aspektem harmonijnym, dlatego te dwie planety będą ze sobą dobrze współpracować. Księżyc reprezentuje emocje, wrażliwość i wyobraźnię, z kolei Mars - energię, inicjatywę i działanie. Osoba z takim układem łatwo przekuwa swoje uczucia i marzenia w konkretne działania.

Z kolei kwadratura Saturna do Słońca symbolizuje wewnętrzny konflikt między potrzebą ekspresji własnej osoby z poczuciem obowiązku i odpowiedzialności. Osoba z takim aspektem często odczuwa blokady w swobodnym wyrażaniu siebie i realizacji marzeń.

Najważniejsze układy planetarne

W astrologii wyróżnia się kilka kluczowych konfiguracji planetarnych, które w znaczący sposób rzutują na losy człowieka. Są to między innymi:

 • Wielki trójkąt - trójkąt utworzony przez Jowisza, Saturna i Urana decyduje o sukcesach życiowych
 • Koniunkcja Słońca z Merkurym - świadczy o inteligencji i potrzebie twórczej ekspresji
 • Kwadratura Plutona z Marsem - symbolizuje skłonność do gwałtownych reakcji i brak opanowania

Ponadto, istotny jest układ planet względem ASC, czyli Ascendentu, który pokazuje "maskę" jaką dana osoba przyjmuje w kontakcie ze światem. Planety zbliżone do ASC mają szczególne znaczenie w rysowaniu charakteru człowieka.

Astrologia - Praktyczne wykorzystanie wiedzy

Astrologia, choć dla wielu kontrowersyjna, od tysięcy lat pomaga ludziom lepiej zrozumieć siebie, innych i otaczającą rzeczywistość. Wiedza o układzie ciał niebieskich i ich wpływie na losy ziemskie może być praktycznie wykorzystywana na wiele sposobów.

Przede wszystkim, horoskop pozwala przyjrzeć się sobie z boku, poznać swoje talenty, słabości i pragnienia wpisane w wykres nieba. To z kolei ułatwia podjęcie działań rozwojowych i wykorzystanie w pełni własnego potencjału. Horoskop daje też wgląd w przyszłość i możliwość lepszego przygotowania się na nadchodzące wydarzenia, zarówno pozytywne jak i negat

Podsumowanie

Astrologia to fascynująca dziedzina wiedzy, sięgająca korzeniami starożytności. Opiera się na założeniu ścisłych powiązań między niebem a ziemią oraz losem pojedynczego człowieka a całym kosmosem. Układ planet i innych ciał niebieskich w momencie narodzin wyznacza charakter, talenty i wyzwania stojące przed daną osobą.

Kluczowym narzędziem astrologii jest horoskop, będący swoistą "mapą nieba" dla konkretnej daty, najczęściej daty urodzenia. Profesjonalny astrolog potrafi odczytać z horoskopu mnóstwo szczegółów na temat temperamentu, predyspozycji, słabości i przyszłego losu człowieka.

Astrologia dzieli się na kilka gałęzi, z których najpopularniejsza jest astrologia predyktywna, przepowiadająca przyszłość na podstawie tranzytów i progresji planet. Jest to fascynująca umiejętność przewidywania przyszłych wydarzeń, zarówno tych pomyślnych, jak i trudnych.

Choć astrologia budzi wiele kontrowersji, to bezsprzecznie pozwala lepiej zrozumieć samą siebie, innych i otaczającą nas rzeczywistość. To także praktyczna wiedza, która pomaga w rozwoju własnej osoby oraz świadomym kształtowaniu swojej przyszłości.

5 Podobnych Artykułów

 1. Znaki zodiaku: 11 luty znak zodiaku, horoskop luty
 2. Tygodniowy horoskop dla bliźniąt - przepowiednie na miłość, karierę i zdrowie
 3. Horoskop Barana i Wagi - Astrologiczne predykcje
 4. Horoskop chiński małpa - znak zodiaku, cechy, miłość, praca
 5. Chiński znak Kogut - Znaczenie i cechy osobowości
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Paweł Ernest
Paweł Ernest

Nazywam się Paweł i jestem propagatorem aktywnego stylu życia. Uważam, że ruch to zdrowie. Sam regularnie uprawiam jogging, jazdę na rowerze i treningi na siłowni. Staram się zachęcać innych do podejmowania aktywności fizycznej, bo wiem, jak pozytywny ma ona wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Chcę pokazać, że sport może być przyjemnością.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły